Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - http://www.usamv.ro/

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti) este cea mai veche (înfiinţată în 1852), mai mare şi mai apreciată universitate agronomică din România.

 

Programele de studii din cadrul USAMV Bucureşti funcţionează pe structura ciclurilor de studii instituită de Procesul Bologna. Astfel, USAMV Bucureşti are în structura sa şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii pe trei cicluri: licenţă (ciclul I), master (ciclul II) şi doctorat (ciclul III).

 

Misiunea academică a USAMV Bucureşti este ca printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetarea ştiinţifică performantă, să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă în domenii cheie precum: agronomie, ştiinţe naturale, ştiinţe inginereşti şi medicină veterinară. Studenţii urmează un proces de pregătire teoretică şi practică care le permite acumularea de abilităţi cognitive şi funcţionale, precum şi competenţe transversale.

 

Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este ca, pe baza unei strategii ştiinţifice şi a unor programe de cercetare proprii să contribuie, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, industriei agro-alimentare şi spaţiului rural românesc, aducându-şi aportul astfel la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european.

 

Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV Bucureşti a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice şi a personalului din cercetarea ştiinţifică atât în coordonarea cât şi în coparticiparea la proiecte de cercetare finanţate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale, de cercetare-dezvoltare-inovare sau de învăţământ şi instruire.

 

Universitatea are 7 centre de cercetare şi numeroase laboratoare specializate pentru care este asigurată logistica necesară desfăşurării experimentelor atât în laborator cât şi în câmpuri sau ferme experimentale.

 

Colectivul academic şi ştiinţific al USAMV Bucureşti a acumulat experienţă în conducerea, executarea sau monitorizarea de programe şi proiecte, după cum urmează: conducerea programelor naţionale de cercetare AGRAL şi BIOTECH; peste 150 proiecte Tempus; peste 70 proiecte World Bank; 21 proiecte Socrates/Eramus; 19 proiecte Eureka; 12 proiecte Cost; 11 proiecte Leonardo da Vinci; peste 200 proiecte Relansin; peste 250 proiecte CNCSIS; 12 proiecte Calist; 300 proiecte Orizont 2000; 12 proiecte FP 7; 300 proiecte NP II; Infrans; Corint; Fair; Inco Copernicus; Phare.

 

S.C. Procera Agrochemicals Romania S.R.L. - http://www.procera.ro/ 

 

S.C. Procera Agrochemicals Romania S.R.L. este persoană juridică română de drept privat cu răspundere limitată înfiinţată pe data de 24.10.2001. Compania a înfiinţat încă din 2003 un department de Cercetare-Ameliorare care să se ocupe de soluţionarea practică a problemelor curente întâlnite în agricultură.

 

Departamentul de Cercetare-Dezvoltare şi-a început activitatea cu derularea de programe de ameliorare pentru două dintre principalele plante de cultură ale agriculturii româneşti, şi anume floarea-soarelui şi porumb, în vederea creării, înregistrării şi patentării unor genotipuri româneşti valoroase, stabile, cu potenţial genetic superior, după care şi-a extins activitatea şi asupra altor plante de cultură. Stadiul actual al cercetării se concretizează în (www.procera.ro): 6 hibrizi de floarea-soarelui înregistraţi şi comercializaţi (PF100, PRO 229, PRO 111 SU, PRO 112 SU, PRO 121 SU, PRO 122 SU); 9 hibrizi de porumb înregistraţi şi comercializaţi (Cera 390, Cera 440, Cera 540, Bărăgan 48, Cera 290, Cera 450, Cera 270, Cera 460, Cera 461); 8 hibrizi de floarea-soarelui şi 10 hibrizi de porumb în testare în reţeaua naţională în vederea înregistrării; inductori de haploizi licenţiaţi în China, Japonia, Argentina-Brazilia, Thailanda-India, SUA; două brevete de invenţie naţionale: „Hibridul de floarea soarelui PF100” (Patent nr. 00227) şi ”Utilizarea compoziţiei erbicide de tribenuron metil în cultura hibrizilor de floarea-soarelui (Patent nr. 00121831).

 

 


© 2013 Optibioma.