Articles

Biomasa este utilizată pentru obţinerea de:

·         Hrană;

·         Furaje;

·         Materii prime şi auxiliare pentru diferite industrii;

·         Energie.

Obţinerea de energie (bioenergie) din biomasă se realizează prin:

-Arderea directă cu generare de energie termică;

-Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO plus H2);

-Fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH); biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă.

-Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și generare de esteri, de exemplu, metil esteri (biodiesel) și glicerol; în etapa următoare, biodieselul purificat se poate arde în motoarele diesel; de asemenea, uleiul vegetal se poate arde în motoarele diesel ca atare sau în amestec cu motorina în diferite proporţii, dar cu calităţi inferioare biodieselului.

-Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel.

 

 


© 2013 Optibioma.