Articles

Tipuri de biomasă

 

Biomasa este reprezentată de: produse de origine agricolă și forestieră, deșeuri vegetale din agricultură și silvicultură, deșeuri vegetale din industria alimentară, deșeuri vegetale fibroase din producția de celuloză naturală și din producția de hârtie din celuloză, deșeuri de plută, deșeuri lemnoase provenite de la construcții și demolări.

 

În funcție de origine, biomasa poate fi clasificată astfel: primară, secundară, reziduală și fosilă (Sursa: Roman Gh.V. şi colab., 2010. Dicționar enciclopedic de agricultură ecologică. Editura Universitară, București.).

 

Biomasa primară este produsă prin activitatea de fotosinteză de către plante, reprezentând ansamblul de materii prime vegetale, cu creștere mai mult sau mai puțin rapidă, folosite direct, sau în urma unui proces de conversie, în alimentația umană, furajare, diferite industrii sau pentru producerea de energie.

 

Biomasă secundarăeste produsă de către ființele heterotrofe, cele care utilizează biomasa primară, și anume animale ierbivore și omnivore. De mare importanță sunt produsele reziduale din activitățile industriale sau de creștere a vitelor.

 

Biomasa reziduală este produsă în activități umane: paie, rumeguș, resturi de la abatoare, reziduuri urbane, ș.a.

 

Biomasa fosilă este reprezentată de petrol, gaze naturale și cărbune.

 

Din punct de vedere al reziduurilor (deşeurilor), biomasa poate fi clasificată astfel: reziduuri primare; reziduurile secundare; reziduurile terţiare.

 

Reziduurile primare sunt produse din plante sau din produse forestiere. O astfel de biomasă este disponibilă “în câmp” şi trebuie colectată pentru utilizarea ei ulterioară.

 

Reziduurile secundare sunt produse la prelucrarea biomasei pentru producerea produselor alimentare sau a altor produse din lemn, fiind disponibile în industria alimentară, la fabrici de producere a hârtiei, etc.

 

Reziduurile terţiare devin disponibile după ce un produs din biomasă a fost folosit. Acestea reprezintă diferite deşeuri, incluzând deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, deşeuri de la tratarea apelor uzate, etc.

 

Biomasă energetică este reprezentată de materia organică utilizată pentru obținerea de biocombustibili (biocarburanți), energie electrică și termică.

 

Culturile energetice sunt culturile care produc biomasă utilizată în scopuri energetice:

 

  • culturi producătoare de amidon: cereale, cartof;

  • culturi producătoare de zahăr: trestia de zahăr, sfecla de zahăr;

  • culturi producătoare de ulei: rapiţă, floarea-soarelui, camelină, etc;

  • culturi ligno-celulozice: salcie, plop, miscanthus, anghinare, etc.

 

 

 


© 2013 Optibioma.